Kingston Phoenix Road Club, Club Badge
Kingston Phoenix Road Club: Club Records

Men's Veteran Tricycle 50 Mile

Men's Veteran Tricycle 50 Mile Record
15.6.85 Frank Cubis (44) 2:14:12


Men's Veteran O.A.S. Tricycle 50 Mile Record
15.6.85 Frank Cubis (44) +18min 43sec (2:14:12)
17.8.03 Grant Pyke (67) +21min 00sec (2:40:49)
21.8.05 Grant Pyke (69) +26min 08sec (2:38:25)
12.8.07 Grant Pyke (70) +25min 46sec (2:40:10)