Kingston Phoenix Road Club, Club Badge
Kingston Phoenix Road Club: Club Records

Men's Veteran Tricycle 25 Mile

Men's Veteran Tricycle 25 Mile Record
26.9.81 Frank Cubis (40) 1:02:18


Men's Veteran O.A.S. Tricycle 25 Mile Record
26.9.81 Frank Cubis (40) +9min 12sec (1:2:18)
8.6.85 Frank Cubis (44) +10min 11sec (1:3:38)
2.9.90 Frank Cubis (49) +12min 34sec (1:4:03)
25.8.07 Grant Pyke (71) +15min 17sec (1:14:57)