Kingston Phoenix Road Club, Club Badge
Kingston Phoenix Road Club: Club Records

Men's Veteran 10 Mile

Men's Veteran 10 Mile Record
7.8.66 Ray Dare (40) 27:33
24.5.67 Ray Dare (40) 27:03
14.6.67 Ray Dare (40) 26:25
29.6.68 Ray Dare (42) 23:58
28.7.79 Pete Mitchell (44) 23:40
30.5.81 Frank Cubis (40) 23:05
18.7.81 Frank Cubis (40) 22:43
16.7.83 Frank Cubis (42) 22:40
27.9.86 Frank Cubis (45) 22:17
3.7.14 Marcus Edwards (50) 21:03


Men's Veteran O.A.S. 10 Mile Record
2012 VTTA Standards
13.8.11 Ray Dare (85) +4min 41sec (27:29)
8.8.12 Ray Dare (86) +5min 40sec (26:53)


Men's Veteran O.A.S. 10 Mile Record
Original VTTA Standards
7.8.66 Ray Dare (40) -2min 03sec (27:33)
24.5.67 Ray Dare (40) -1min 33sec (27:03)
14.6.67 Ray Dare (40) -0min 55sec (26:25)
16.6.67 Bert George (59) +1min 48sec (27:47)
29.6.68 Ray Dare (42) +1min 56sec (23:58)
23.6.79 Ron Powney (49) +2min 24sec (24:56)
28.7.79 Pete Mitchell (44) +2min 38sec (23:40)
5.7.80 Ray Dare (54) +2min 55sec (25:30)
30.8.80 Ron Powney (50) +3min 20sec (24:13)
13.9.80 Ron Powney (50) +3min 29sec (24:02)
8.8.81 Ron Powney (51) +4min 18sec (23:28)
24.9.83 Ron Powney (53) +4min 36sec (23:36)
3.8.88 Ray Dare (62) +5min 12sec (25:04)
2.8.89 Ray Dare (63) +5min 29sec (25:01)
1.8.90 Ray Dare (64) +6min 00sec (24:45)
11.9.93 Ray Dare (67) +6min 10sec (25:20)
3.8.94 Ray Dare (68) +6min 34sec (25:11)
17.8.96 Ray Dare (70) +7min 47sec (24:28)
17.7.02 Ray Dare (76) +8min 07sec (25:43)
31.7.02 Ray Dare (76) +8min 26sec (25:24)
11.7.07 Ray Dare (81) +8min 39sec (26:33)
3.8.11 Ray Dare (85) +8min 50sec (27:30)
13.8.11 Ray Dare (85) +8min 51sec (27:29)
8.8.12 Ray Dare (86) +9min 44sec (26:53)